Pedagogisch Didactisch Onderzoek

Twijfel je of je kind op het juiste niveau is? Presteert je kind misschien slechts op één onderdeel van een vak niet goed en benadeelt dit een goede score? Of is het een breder vakprobleem en kan individuele  begeleiding dan zinvol zijn?

Bij Atot10 kunnen wij vakgericht deze en andere vragen onderzoeken.

 

Pedagogisch Didactisch Onderzoek (PDO)

Met een PDO wordt, naast de eventuele achterstand ten opzichte van leeftijdgenoten, ook het didactische moment bepaald waarop begonnen moet worden met de begeleiding. Wanneer er gekozen wordt voor verdere begeleiding dan zijn deze gegevens nodig voor de beginsituatie van het handelingsplan.

 

PDO technisch lezen

Bij dit onderzoek wordt gekeken naar het leesniveau, waar het goed gaat in het technisch lezen en verbeterpunten van de technische  leesvaardigheid. Het onderzoek bestaat uit een aantal onderdelen die bij elkaar een beeld geven van het technisch lezen.

 

PDO Begrijpend lezen

Om te komen tot begrijpend lezen is het nodig om technisch goed te kunnen lezen, maar zonder leesstrategieën kom je niet tot leesbegrip. Bij dit onderzoek wordt gekeken welke onderdelen van begrijpend lezen beheerst worden en waar aandacht aan besteed moet worden.

 

PDO spelling
Om te komen tot het goed schrijven van woorden en zinnen zijn veel vaardigheden nodig. Soms blijken kinderen op de korte termijn goede punten te halen voor dictees waar ze voor geoefend hebben, maar blijkt uit ander schrijfwerk of dictees die toetsen wat er op de langere termijn beklijft is, dat dat wat beheerst had moeten worden, nog voor problemen zorgt. Met een PDO spelling kan gekeken worden waar extra aandacht en begeleiding voor nodig is. Tijdens het onderzoek wordt ook gekeken naar de strategieën die het kind hanteert.

 

PDO rekenen
Bij rekenen wordt voortaan een groot beroep gedaan op inzicht in allerlei rekensituaties die zich in de praktijk voor kunnen doen. Dit realistisch rekenen is veel meer dan alleen het werken met cijfers en “kale” sommen. Er wordt ook een beroep gedaan op taal. Het PDO is zo opgebouwd dat naar voren komt tot welk niveau een kind de rekenvaardigheden en de rekenstrategieën beheerst. Dus ook vanaf welk niveau het mis gaat. Belangrijk is te weten welke strategieën een kind hanteert om te komen tot een oplossing, maar ook leesvaardigheden of een tekort aan taalbegrip kunnen van invloed zijn. Daarnaast is het bij rekenen belangrijk te weten wat er wel en niet geautomatiseerd beheerst wordt.

 

Dylexie Screening Test
In tegenstelling tot een dyslexieonderzoek waarbij dyslexie vastgesteld moet worden door een geregistreerde BIG psycholoog/ orthopedagoog, mag de Dyslexie Screening Test ook door ons afgenomen worden. Met deze test kan in ongeveer 60 minuten bekeken worden of er een risico is voor dyslexie en of verder onderzoek hiernaar door een orthopedagoog raadzaam is. Deze test kan afgenomen bij kinderen in de leeftijd van 6,5 tot en met 16,5 jaar.

 

Psychologische onderzoek, dyslexieonderzoek
Voor psychologisch onderzoek en onderzoek naar dyslexie heeft Atot10 een samenwerkingsverband met Gerjó Pieters. Zij is Orthopedagoog- Generalist/ GZ psycholoog. Atot10 en Gerjo delen de visie op kinderen en ontwikkelingsprocessen. Net als Atot10 ligt de focus in het handelen en denken van Gerjo op het Oplossingsgericht werken.


Gerjo Pieters
Telefoon: 024-3782314/06-30299004

Email: Gerjo Pieters

Adres praktijk: 
Korte Bredestraat 59, 6543 ZP Nijmegen

Alles over Atot10

Atot10 remedial teaching biedt hulp en begeleiding aan leerlingen die moeite hebben met lezen, rekenen, taal, leren leren, CITO toetsen, faalangst, motivatieproblemen, gedragsproblemen, etc.

 

 

 

Over Atot10

Onze VISIE, onze PASSIE

Pedagogisch Didactisch Onderzoek

Alles over lezen

Atot10 remedial teaching biedt hulp bij allerlei vormen van leesproblemen. Wij ondersteunen kinderen bij leren lezen, technisch lezen, tempoversnelling, begrijpend lezen.


Leesproblemen
Sleeplezen

Leesdozen
Begrijpend lezen

Alles over dyslexie

Heeft mijn kind dyslexie? Wat houd dyslexie precies in? Hoe kan dit worden vastgesteld bij mijn kind? Alle antwoorden op deze en andere vragen kunt u in dit blok vinden.  

 

Wat is dyslexie?

Onze begeleiding

Vergoede zorg dyslexie

Alles over remedial teaching

Remedial teaching (rt) is het Engels voor herstellend leren. Rt wordt gegeven aan die leerlingen die behoefte aan extra hulp en ondersteuning binnen het leren nodig hebben.  Rt hulp is afgestemd op de specifieke ondersteuningsbehoeften van de leerling.

 

Atot10 remedial teaching
Wat is remedial teaching?
Wat is een remedial teacher (rt’er) ?

Alles over rekenen

Atot10 remedial teaching biedt hulp bij allerlei vormen van rekenproblemen. Wij ondersteunen kinderen bij .... 

 

 

 

Rekenen

Rekentoets

Jamara Rekenen, een andere aanpak

Rekenbegeleiding bij Atot10

Alles over dyscalculie

Zijn rekenproblemen een teken van dyscalculie? En hoe komt u erachter of dit hetgeen is wat de problemen bij uw kind veroorzaakt? 

 

 

 

 

Dyscalculie

Kenmerken van dyscalculie

Alles over extra trainingen

Atot10 biedt verschillende trainingen aan om stress af te nemen en het zelfvertrouwen te vergroten.

 

 

 

 

 

 

 

CITO EINDTOETS begeleiding

STERKer STAAN Faalangsttraining

Alles over spelling

Heeft uw kind extra begeleiding nodig op het gebied van spelling? Door de aanpak van Atot10 leren leerlingen vooral die spellingvaardigheden die nodig zijn voor de lange termijn!

 

 

 

 

Spelling

Alles over privacy

Per 25 mei 2018 is de nieuwe AVG wet in werking getreden en daarom wil ik je informeren over de manier waarop ik omga met jouw vertrouwelijke gegevens. Heb je hierna nog vragen over de verwerking van je persoonsgegevens, neem dan contact met mij op via [email protected].

 

Privacyverklaring