Spelling

Spelling bestaat uit het afspraken die wij hebben gemaakt over hoe we woorden schrijven. Bij spelling wordt onderscheid gemaakt tussen aanvankelijk en voortgezet spellen. Bij het aanvankelijk spellen gaat het om het juist spellen van klankzuivere eenlettergrepige woorden. Bij voortgezet spellen gaat het om meerlettergrepige en niet klankzuivere woorden.

Wanneer het schrijven in groep 4 belangrijker wordt krijgen leerlingen die moeite hebben met spelling krijgen daar meer last van bijvoorbeeld het maken van een verhaal. Spellen is ingewikkelder dan lezen. Bij spellen moeten de leerlingen namelijk zelf de letters bedenken, In ons systeem zijn er voor bepaalde klanken meerdere mogelijkheden. Een a is niet meer zomaar een a maar kan ook lang uitgesproken worden wanneer er een andere regel toegepast wordt. En ook de g kan op twee manieren geschreven worden. Welke keuze je maakt hangt af van de gemaakte afspraak. Bij het lezen is die keuze al gemaakt.

Bij werkwoordspelling gelden weer andere regels. Ook hierbij hebben wij onze eigen effectieve aanpak. Bij het maken van opdrachten wordt gebruik gemaakt van diverse methodes, maar de opdrachten worden geselecteerd op onze aanpak.

Bij spelling maken wij gebruik van de methode “Het gekleurde woordspoor”. Momenteel wordt deze geheel herschreven en is ook Mayke een van de auteurs.

Het gekleurde woordspoor is een doeltreffende taalpsychologische, cognitieve, linguïstische, visuele en motorische methode. De methode baseert zich op het maken van associaties tussen auditieve spellinginstructies van de structuren van woorden en koppelt daaraan visuele gekleurde informatie.

Het is een cognitieve methode omdat de leerling leert een woord als een logische puzzel van klanken en regels te zien die opgelost kan worden. De regels en afspraken worden gevisualiseerd en extra benadrukt door het gebruik maken van kleuren.

De methode “het gekleurde woordspoor” maakt effectief gebruik van meerdere inputmogelijkheden.

Alles over Atot10

Atot10 remedial teaching biedt hulp en begeleiding aan leerlingen die moeite hebben met lezen, rekenen, taal, leren leren, CITO toetsen, faalangst, motivatieproblemen, gedragsproblemen, etc.

 

 

 

Over Atot10

Onze VISIE, onze PASSIE

Pedagogisch Didactisch Onderzoek

Alles over lezen

Atot10 remedial teaching biedt hulp bij allerlei vormen van leesproblemen. Wij ondersteunen kinderen bij leren lezen, technisch lezen, tempoversnelling, begrijpend lezen.


Leesproblemen
Sleeplezen

Leesdozen
Begrijpend lezen

Alles over dyslexie

Heeft mijn kind dyslexie? Wat houd dyslexie precies in? Hoe kan dit worden vastgesteld bij mijn kind? Alle antwoorden op deze en andere vragen kunt u in dit blok vinden.  

 

Wat is dyslexie?

Onze begeleiding

Vergoede zorg dyslexie

Alles over remedial teaching

Remedial teaching (rt) is het Engels voor herstellend leren. Rt wordt gegeven aan die leerlingen die behoefte aan extra hulp en ondersteuning binnen het leren nodig hebben.  Rt hulp is afgestemd op de specifieke ondersteuningsbehoeften van de leerling.

 

Atot10 remedial teaching
Wat is remedial teaching?
Wat is een remedial teacher (rt’er) ?

Alles over rekenen

Atot10 remedial teaching biedt hulp bij allerlei vormen van rekenproblemen. Wij ondersteunen kinderen bij .... 

 

 

 

Rekenen

Rekentoets

Jamara Rekenen, een andere aanpak

Rekenbegeleiding bij Atot10

Alles over dyscalculie

Zijn rekenproblemen een teken van dyscalculie? En hoe komt u erachter of dit hetgeen is wat de problemen bij uw kind veroorzaakt? 

 

 

 

 

Dyscalculie

Kenmerken van dyscalculie

Alles over extra trainingen

Atot10 biedt verschillende trainingen aan om stress af te nemen en het zelfvertrouwen te vergroten.

 

 

 

 

 

 

 

CITO EINDTOETS begeleiding

STERKer STAAN Faalangsttraining

Alles over spelling

Heeft uw kind extra begeleiding nodig op het gebied van spelling? Door de aanpak van Atot10 leren leerlingen vooral die spellingvaardigheden die nodig zijn voor de lange termijn!

 

 

 

 

Spelling

Alles over privacy

Per 25 mei 2018 is de nieuwe AVG wet in werking getreden en daarom wil ik je informeren over de manier waarop ik omga met jouw vertrouwelijke gegevens. Heb je hierna nog vragen over de verwerking van je persoonsgegevens, neem dan contact met mij op via [email protected].

 

Privacyverklaring