Dyscalculie

Dyscalculie betekent letterlijk "niet kunnen berekenen".

Dyscalculie is een leerstoornis op het gebied van rekenen en ruimte(lijk) inzicht en is nauw verwant aan dyslexie. De rekenproblemen zijn bij dyscalculie hardnekkig bij het aanleren en automatiseren van basisvaardigheden die nodig zijn bij rekenen en wiskunde. De problemen worden niet veroorzaakt door een gebrek aan intelligentie of aan didactische verwaarlozing.

De vaardigheden die nodig zijn bij het rekenen doen op verschillende delen van onze hersenen een beroep. Zo (moet een kind bij het lezen van een som) lees je een getal en moet je daar een woord aan verbinden, maar tegelijkertijd ook een bepaalde hoeveelheid. Bij rekenen zijn ook planningsvaardigheden nodig evenals vaardigheden om het rekenkundige probleem op te lossen. Deze processen spelen zich af in het hersengebied voor in het hoofd. Rekenen is  dus een complexe vaardigheid.

 

Moeite met rekenen wil niet zeggen dat er sprake is van dyscalculie. Rekenproblemen horen bij het leren rekenen. Bij toenemend inzicht verdwijnen deze rekenproblemen. Veel rekenproblemen zijn goed te begeleiden. Veel leerlingen hebben rekenproblemen. Dyscalculie is een stoornis, een handicap. Om deze reden wordt ook deze term niet snel in de mond genomen. Uit onderzoek is gebleken dat een beperkte groep dyscalculie heeft.

Alles over Atot10

Atot10 remedial teaching biedt hulp en begeleiding aan leerlingen die moeite hebben met lezen, rekenen, taal, leren leren, CITO toetsen, faalangst, motivatieproblemen, gedragsproblemen, etc.

 

 

 

Over Atot10

Onze VISIE, onze PASSIE

Pedagogisch Didactisch Onderzoek

Alles over lezen

Atot10 remedial teaching biedt hulp bij allerlei vormen van leesproblemen. Wij ondersteunen kinderen bij leren lezen, technisch lezen, tempoversnelling, begrijpend lezen.


Leesproblemen
Sleeplezen

Leesdozen
Begrijpend lezen

Alles over dyslexie

Heeft mijn kind dyslexie? Wat houd dyslexie precies in? Hoe kan dit worden vastgesteld bij mijn kind? Alle antwoorden op deze en andere vragen kunt u in dit blok vinden.  

 

Wat is dyslexie?

Onze begeleiding

Vergoede zorg dyslexie

Alles over remedial teaching

Remedial teaching (rt) is het Engels voor herstellend leren. Rt wordt gegeven aan die leerlingen die behoefte aan extra hulp en ondersteuning binnen het leren nodig hebben.  Rt hulp is afgestemd op de specifieke ondersteuningsbehoeften van de leerling.

 

Atot10 remedial teaching
Wat is remedial teaching?
Wat is een remedial teacher (rt’er) ?

Alles over rekenen

Atot10 remedial teaching biedt hulp bij allerlei vormen van rekenproblemen. Wij ondersteunen kinderen bij .... 

 

 

 

Rekenen

Rekentoets

Jamara Rekenen, een andere aanpak

Rekenbegeleiding bij Atot10

Alles over dyscalculie

Zijn rekenproblemen een teken van dyscalculie? En hoe komt u erachter of dit hetgeen is wat de problemen bij uw kind veroorzaakt? 

 

 

 

 

Dyscalculie

Kenmerken van dyscalculie

Alles over extra trainingen

Atot10 biedt verschillende trainingen aan om stress af te nemen en het zelfvertrouwen te vergroten.

 

 

 

 

 

 

 

CITO EINDTOETS begeleiding

STERKer STAAN Faalangsttraining

Alles over spelling

Heeft uw kind extra begeleiding nodig op het gebied van spelling? Door de aanpak van Atot10 leren leerlingen vooral die spellingvaardigheden die nodig zijn voor de lange termijn!

 

 

 

 

Spelling

Alles over privacy

Per 25 mei 2018 is de nieuwe AVG wet in werking getreden en daarom wil ik je informeren over de manier waarop ik omga met jouw vertrouwelijke gegevens. Heb je hierna nog vragen over de verwerking van je persoonsgegevens, neem dan contact met mij op via [email protected].

 

Privacyverklaring