Hoe werken wij?

Wanneer je je als ouder ongerust maakt kun je bellen of mailen voor een vrijblijvende intake. Wij sturen dan per mail een vragenlijst op om ons voor te bereiden op een vrijblijvend intakegesprek. Deze intake is naast kennismakingsgesprek vooral bedoeld om te bespreken wat wij kunnen bieden en om u een idee te geven van wat dit gaat kosten. Daarna ontvangt u per mail ons betalingsvoorstel. Wanneer u hiermee akkoord gaat kan de begeleiding starten.

De eerste periode, meestal vier weken, staat in het teken van in kaart brengen van het probleem. Dit doen wij samen met de leerling en ouders (en school). Wanneer alles in kaart is gebracht wordt er een handelingsplan gemaakt. Hierin staan de beginsituatie, de doelen, de methodiek, de organisatie en de evaluatie omschreven. Na een handtekening van de ouders en eventueel van de leerkracht, start de tweede periode.

De tweede periode is de begeleidingsperiode. Deze periode is meestal 14 begeleidingsbijeenkomsten. Deze periode wordt afgesloten met een evaluatie. Deze evaluatie wordt ook ondertekend. Ouders geven aan of zij zelf wel of geen kopie geven aan de leerkracht of dat wij deze wel of niet mogen doormailen naar de leerkracht/ IBer. Hierna kan worden gekozen om de begeleiding voort te zetten of om deze te beëindigen.

Wordt de begeleiding voortgezet dan gaat dit meestal om een periode van 18 tot 20 weken. Dit hangt af van de start van de begeleiding en van de verdeling van het aantal schoolweken in een schooljaar.

De Rt. die wij geven is dus individuele begeleiding op maat. Een goed contact hierover met de school van de leerling is wenselijk om te kunnen afspreken wie nu precies waarmee het kind gaat helpen. Op de basisschool worden kinderen regelmatig getoetst en zijn leerproblemen vaak al bekend. Als er echter meer begeleiding nodig is dan de school kan bieden, dan kan uw kind bij ons terecht. Het kan ook voorkomen dat ouders de begeleiding zonder inmenging van school wensen.

Wij gaan uit van wat een leerling wél kan en bouwen daar stapje voor stapje op verder. Wij werken vanuit de oplossingsgerichte aanpak. Dat geeft zelfvertrouwen en helpt hem/haar weer op weg.

Alles over Atot10

Atot10 remedial teaching biedt hulp en begeleiding aan leerlingen die moeite hebben met lezen, rekenen, taal, leren leren, CITO toetsen, faalangst, motivatieproblemen, gedragsproblemen, etc.

 

 

Over Atot10

Onze VISIE, onze PASSIE

Atot10-zine

Hoe werken wij?

Pedagogisch Didactisch Onderzoek

Alles over lezen

Atot10 remedial teaching biedt hulp bij allerlei vormen van leesproblemen. Wij ondersteunen kinderen bij leren lezen, technisch lezen, tempoversnelling, begrijpend lezen.


Leesproblemen
Sleeplezen

Leesdozen
Begrijpend lezen

Alles over dyslexie

Heeft mijn kind dyslexie? Wat houd dyslexie precies in? Hoe kan dit worden vastgesteld bij mijn kind? Alle antwoorden op deze en andere vragen kunt u in dit blok vinden.  

 

Wat is dyslexie?

Onze begeleiding

Vergoede zorg dyslexie

Alles over remedial teaching

Remedial teaching (rt) is het Engels voor herstellend leren. Rt wordt gegeven aan die leerlingen die behoefte aan extra hulp en ondersteuning binnen het leren nodig hebben.  Rt hulp is afgestemd op de specifieke ondersteuningsbehoeften van de leerling.

 

Atot10 remedial teaching
Wat is remedial teaching?
Wat is een remedial teacher (rt’er) ?

Hoe werken wij?

Alles over rekenen

Atot10 remedial teaching biedt hulp bij allerlei vormen van rekenproblemen. Wij ondersteunen kinderen bij .... 

 

 

 

Rekenen

Rekentoets

Jamara Rekenen, een andere aanpak

Rekenbegeleiding bij Atot10

Alles over dyscalculie

Zijn rekenproblemen een teken van dyscalculie? En hoe komt u erachter of dit hetgeen is wat de problemen bij uw kind veroorzaakt? 

 

 

 

 

Dyscalculie

Kenmerken van dyscalculie

Alles over extra trainingen

Atot10 biedt verschillende trainingen aan om stress af te nemen en het zelfvertrouwen te vergroten.

 

 

 

 

 

 

 

 

CITO EINDTOETS begeleiding

STERKer STAAN Faalangsttraining

Alles over spelling

Heeft uw kind extra begeleiding nodig op het gebied van spelling? Door de aanpak van Atot10 leren leerlingen vooral die spellingvaardigheden die nodig zijn voor de lange termijn!

 

 

 

 

Spelling

Alles over privacy

Per 25 mei 2018 is de nieuwe AVG wet in werking getreden en daarom wil ik je informeren over de manier waarop ik omga met jouw vertrouwelijke gegevens. Heb je hierna nog vragen over de verwerking van je persoonsgegevens, neem dan contact met mij op via [email protected].

 

Privacyverklaring