Atot10

Remedial teaching

Onze begeleiding

Onze begeleiding

Bij Atot10 doen wij pedagogisch Didactisch Onderzoek naar lees/ en spellingproblemen. Met diverse toetsen en analytisch onderzoek kijken wij naar wat voor dit kind de beste begeleiding en benadering is. Elk kind heeft zijn eigen leerkracht. Vanuit de meervoudige intelligentie sluiten wij daar bij aan. 
Onze aanpak is

  • Veelal gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek.
  • Gestructureerd.
  • Uitgaan van mogelijkheden dus.
  • Oplossingsgericht.
  • Gericht op didactiek.
  • En sociaal emotioneel opbouwend.   

Omdat ouders een zo belangrijke factor zijn bij de leesontwikkeling van het kind hebben zij bij onze begeleiding ook een grote functie. Afhankelijk van de fase waarin het kind zich bevindt worden ouders geinstueerd hoe en hoe vaak zij hun kind moeten begeleiden. Omdat ouders samen met het kind deze instructie krijgen blijkt dit voor het kind een positieve uitwerking te hebben bij het maken van hun huiswerk. Ook ouders moeten extra leren!

Mayke is MSEN dyslexiespecialist.

Atot10 Centrum voor leerbegeleiding

Atot10 remedial teaching biedt hulp en begeleiding aan leerlingen die moeite hebben met lezen, rekenen, taal, leren leren, CITO toetsen, faalangst, motivatieproblemen, gedragsproblemen, etc.

 

 

Over Atot10 

Onze VISIE, onze PASSIE

Atot10-zine

Hoe werken wij? 

Pedagogisch Didactisch Onderzoek

Alles over lezen

Atot10 remedial teaching biedt hulp bij allerlei vormen van leesproblemen. Wij ondersteunen kinderen bij leren lezen, technisch lezen, tempoversnelling, begrijpend lezen.

 


Leesproblemen
Sleeplezen

Leesdozen
Begrijpend lezen

Alles over Dyslexie

Heeft mijn kind dyslexie? Wat houd dyslexie precies in? Hoe kan dit worden vastgesteld bij mijn kind? Alle antwoorden op deze en andere vragen kunt u in dit blok vinden.  

 

 

Wat is dyslexie?

Onze begeleiding

Vergoede zorg dyslexie

Remedial teaching

Remedial teaching (rt) is het Engels voor herstellend leren. Rt wordt gegeven aan die leerlingen die behoefte aan extra hulp en ondersteuning binnen het leren nodig hebben.  Rt hulp is afgestemd op de specifieke ondersteuningsbehoeften van de leerling.

 

  

Atot10 remedial teaching
Wat is remedial teaching?
Wat is een remedial teacher (rt’er) ?

Hoe werken wij? 

Alles over rekenen

Atot10 remedial teaching biedt hulp bij allerlei vormen van rekenproblemen. Wij ondersteunen kinderen bij .... 

 

 

 

 

 

Rekenen

Rekentoets

Jamara Rekenen, een andere aanpak

Rekenbegeleiding bij Atot10 

Alles over Dyscalculie

Zijn rekenproblemen een teken van dyscalculie? En hoe komt u erachter of dit hetgeen is wat de problemen bij uw kind veroorzaakt? 

 

 

 

 

 

Dyscalculie

Kenmerken van dyscalculie

Extra trainingen

Atot10 biedt verschillende trainingen aan om stress af te nemen en het zelfvertrouwen te vergroten.

 

 

 

 

 

 

 

 

CITO EINDTOETS begeleiding

Brugklastraining

STERKer STAAN Faalangsttraining

Alles over spelling

Heeft uw kind extra begeleiding nodig op het gebied van spelling? Door de aanpak van Atot10 leren leerlingen vooral die spellingvaardigheden die nodig zijn voor de lange termijn!

 

 

 

 

 

 

Spelling