Atot10

Remedial teaching

Rekenen

Rekenen

Wanneer het rekenen niet gaat zoals gewenst dan kan er sprake zijn van een rekenprobleem. Wanneer rekenproblemen niet aangepakt worden dan kan dit leiden tot een steeds grotere problematiek. Rekenproblemen stapelen op.

Elk kind heeft in zijn schoolperiode min of meer last van rekenproblemen. Ze horen er bij. Het is een stap op weg naar een volgende fase en lost op bij toenemend rekeninzicht. Wanneer het :


Rekenproblemen kunnen het gevolg zijn van

 • Het missen van basisvaardig heden.
 • Gebrek aan automatisering van de basisvaardigheden, tellen, getalbegrip, tafels etc.
 • Moeite met het lezen van de som.
 • Beperkte rekenwoordenschat- rekenen is veel taal.
 • Kennis van rekenhandelingen.
 • Vertalen van een probleem in rekenhandelingen.
 • Aandachtproblemen.
 • Motivatieproblemen.
 • Geheugenproblemen.
 • Etc….

 Maar ook:

 • Beperkingen binnen de rekenmethode.
 • Beperkingen van de leerkracht om aan te sluiten bij de leerstijl van het kind.
 • Beperkingen van de leerkracht zelf bij de kennis van rekenlijnen.

Vooral onvoldoende getalbegrip zorgt vaak voor heel wat rekenproblemen.

Is dit onvoldoende ontwikkeld dan stapelen rekenproblemen zich op gedurende de hele schooltijd.

 


Atot10 Centrum voor leerbegeleiding

Atot10 remedial teaching biedt hulp en begeleiding aan leerlingen die moeite hebben met lezen, rekenen, taal, leren leren, CITO toetsen, faalangst, motivatieproblemen, gedragsproblemen, etc.

 

 

Over Atot10 

Onze VISIE, onze PASSIE

Atot10-zine

Hoe werken wij? 

Pedagogisch Didactisch Onderzoek

Alles over lezen

Atot10 remedial teaching biedt hulp bij allerlei vormen van leesproblemen. Wij ondersteunen kinderen bij leren lezen, technisch lezen, tempoversnelling, begrijpend lezen.

 


Leesproblemen
Sleeplezen

Leesdozen
Begrijpend lezen

Alles over Dyslexie

Heeft mijn kind dyslexie? Wat houd dyslexie precies in? Hoe kan dit worden vastgesteld bij mijn kind? Alle antwoorden op deze en andere vragen kunt u in dit blok vinden.  

 

 

Wat is dyslexie?

Onze begeleiding

Vergoede zorg dyslexie

Remedial teaching

Remedial teaching (rt) is het Engels voor herstellend leren. Rt wordt gegeven aan die leerlingen die behoefte aan extra hulp en ondersteuning binnen het leren nodig hebben.  Rt hulp is afgestemd op de specifieke ondersteuningsbehoeften van de leerling.

 

  

Atot10 remedial teaching
Wat is remedial teaching?
Wat is een remedial teacher (rt’er) ?

Hoe werken wij? 

Alles over rekenen

Atot10 remedial teaching biedt hulp bij allerlei vormen van rekenproblemen. Wij ondersteunen kinderen bij .... 

 

 

 

 

 

Rekenen

Rekentoets

Jamara Rekenen, een andere aanpak

Rekenbegeleiding bij Atot10 

Alles over Dyscalculie

Zijn rekenproblemen een teken van dyscalculie? En hoe komt u erachter of dit hetgeen is wat de problemen bij uw kind veroorzaakt? 

 

 

 

 

 

Dyscalculie

Kenmerken van dyscalculie

Extra trainingen

Atot10 biedt verschillende trainingen aan om stress af te nemen en het zelfvertrouwen te vergroten.

 

 

 

 

 

 

 

 

CITO EINDTOETS begeleiding

Brugklastraining

STERKer STAAN Faalangsttraining

Alles over spelling

Heeft uw kind extra begeleiding nodig op het gebied van spelling? Door de aanpak van Atot10 leren leerlingen vooral die spellingvaardigheden die nodig zijn voor de lange termijn!

 

 

 

 

 

 

Spelling