Atot10

Remedial teaching

Wat is een remedial teacher (rt’er) ?

Wat is een remedial teacher (Rt’er)?

Een remedial teacher- Rt’er – is iemand met ruime onderwijservaring die speciaal voor het geven van deze begeleiding is opgeleid. Na het behalen van de onderwijsbevoegdheid is het een tweejarige opleiding. Daarnaast kan een Rt’er zich in diverse va onderdelen verder specialiseren. Rt. is een vrij beroep. 
Mayke is geregistreerd remedial teacher bij de Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teachers (LBRT). Na de opleiding tot remedial teacher heeft zij een extra proeve van bekwaamheid afgelegd om deze registratie te behalen. Elke vijf jaar moet hier verlenging voor worden aangevraagd.

 

Waarom kies je voor ons? 
Atot10 remedial teaching staat voor:

  • Professionaliteit, kwaliteit en openheid.
  • Planmatige en doelgerichte begeleiding
  • Totaalaanpak waardoor leren weer leuk wordt
  • Hulp op maat bieden n.a.v. een hulpvraag van ouders, leerkracht, Ier,
  • Leert de leerling vaardigheden om met leerproblemen om te gaan.
  • Begeleidt een leerling zodat deze (zo lang mogelijk) op school kan blijven. Indien nodig verzorgen de eigen leerlijn en maken een plan dat in de groep gebruikt wordt.
  • Verstrekt informatie aan de leerling, ouders en( met toestemming) aan anderen
  • Werkt met de leerling, de ouders (en andere betrokken) vanuit de oplossingsgerichte visie.

Atot10 Centrum voor leerbegeleiding

Atot10 remedial teaching biedt hulp en begeleiding aan leerlingen die moeite hebben met lezen, rekenen, taal, leren leren, CITO toetsen, faalangst, motivatieproblemen, gedragsproblemen, etc.

 

 

Over Atot10 

Onze VISIE, onze PASSIE

Atot10-zine

Hoe werken wij? 

Pedagogisch Didactisch Onderzoek

Alles over lezen

Atot10 remedial teaching biedt hulp bij allerlei vormen van leesproblemen. Wij ondersteunen kinderen bij leren lezen, technisch lezen, tempoversnelling, begrijpend lezen.

 


Leesproblemen
Sleeplezen

Leesdozen
Begrijpend lezen

Alles over Dyslexie

Heeft mijn kind dyslexie? Wat houd dyslexie precies in? Hoe kan dit worden vastgesteld bij mijn kind? Alle antwoorden op deze en andere vragen kunt u in dit blok vinden.  

 

 

Wat is dyslexie?

Onze begeleiding

Vergoede zorg dyslexie

Remedial teaching

Remedial teaching (rt) is het Engels voor herstellend leren. Rt wordt gegeven aan die leerlingen die behoefte aan extra hulp en ondersteuning binnen het leren nodig hebben.  Rt hulp is afgestemd op de specifieke ondersteuningsbehoeften van de leerling.

 

  

Atot10 remedial teaching
Wat is remedial teaching?
Wat is een remedial teacher (rt’er) ?

Hoe werken wij? 

Alles over rekenen

Atot10 remedial teaching biedt hulp bij allerlei vormen van rekenproblemen. Wij ondersteunen kinderen bij .... 

 

 

 

 

 

Rekenen

Rekentoets

Jamara Rekenen, een andere aanpak

Rekenbegeleiding bij Atot10 

Alles over Dyscalculie

Zijn rekenproblemen een teken van dyscalculie? En hoe komt u erachter of dit hetgeen is wat de problemen bij uw kind veroorzaakt? 

 

 

 

 

 

Dyscalculie

Kenmerken van dyscalculie

Extra trainingen

Atot10 biedt verschillende trainingen aan om stress af te nemen en het zelfvertrouwen te vergroten.

 

 

 

 

 

 

 

 

CITO EINDTOETS begeleiding

Brugklastraining

STERKer STAAN Faalangsttraining

Alles over spelling

Heeft uw kind extra begeleiding nodig op het gebied van spelling? Door de aanpak van Atot10 leren leerlingen vooral die spellingvaardigheden die nodig zijn voor de lange termijn!

 

 

 

 

 

 

Spelling